fbpx

Чи можу я перевестися до іншого ВНЗ?

Запитай про праваCategory: ЗагальніЧи можу я перевестися до іншого ВНЗ?
admin Staff asked 7 років ago

В Законі України “Про вищу освіту” зазначається, що особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть бути переведені з:
– одного вищого навчального закладу до іншого вищого навчального закладу;
– одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
– однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Порядок переведення взятий з сайту osvita.org.ua:

Згідно з п.9 наказу Міністерства освіти й науки “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, Переведення студентів на перший курс вищих закладів освіти забороняється. Це означає що студент може перевестись лише починаючи з другого курсу, Тому по завершенню першого курсу Ви можете бути переведені до іншого ВНЗ, в тому числі – на другий курс при дотриманні умов, описаних нижче.

Наказом Міносвіти “Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти”, встановлений порядок переведення:

Студент, який бажає перевестись до іншого закладу освіти, подає на ім’я ректора (директора) вищого закладу освіти, в якому він навчається, заяву про переведення і одержавши його письмову згоду, звертається з цією заявою до ректора (директора) того вищого закладу освіти, до якого він бажає перевестись.

При позитивному розгляді заяви і за умови ліквідації академічної різниці ректор (директор) вищого закладу освіти видає наказ, згідно з яким студент допускається до занять, а до закладу освіти, в якому він навчався раніше, направляє запит щодо одержання поштою його особової справи.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, в якому студент навчався раніше, отримавши запит, видає наказ про відрахування студента у зв’язку з його переведенням до іншого вищого закладу освіти і в тижневий термін пересилає особову справу студента на адресу вищого закладу освіти, від якого надійшов запит. У вищому закладі освіти, в якому студент навчався раніше, залишаються копії академічної довідки, учбової картки студента, залікова книжка та список пересланих документів. Порядок збереження цих документів такий самий, як і особових справ студентів.

Ректор (директор) вищого закладу освіти, до якого переводиться студент, після одержання особової справи видає наказ про його зарахування.

Інформація, яка може бути важливою:
Переведення студентів з одного вищого закладу освіти до іншого незалежно від форми навчання, напряму підготовки фахівців з вищою освітою, спеціальності здійснюється за згодою ректорів (директорів) обох вищих закладів освіти.

Переведення студентів, а також поновлення в число студентів осіб, які були відраховані з вищих закладів освіти, здійснюється, як правило, під час літніх або зимових канікул.

Особи, які вступили до вищих закладів освіти і навчались за рахунок коштів державного бюджету, користуються пріоритетним правом при переведенні та поновленні на місця державного замовлення за умови наявності таких вакантних місць.

При відсутності вакантних місць, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, вищезгадані особи за їх згодою можуть бути переведені або поновлені на навчання з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу.

Особи, які навчаються в державному вищому закладі освіти на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ та фізичних осіб можуть бути переведені на навчання на таких же умовах до інших державних вищих закладів освіти. Такі переведення можуть бути здійснені за умови наявності вакантних місць ліцензованого обсягу та згоди замовників, що фінансують підготовку.

Вищезгадані особи можуть бути переведені і на вакантні місця державного замовлення в даному чи іншому вищому закладі освіти на конкурсній основі і за умови згоди замовників.

©2023 СОМГО "Студентське братство Сумщини". Сайт працює на основі WordPress та завдяки магії.

Log in with your credentials

Forgot your details?